HABTE AMIRO ZERU HABTE

Address:
Skipsbygger Hærems vei 14B, 4077 HUNDVÅG, Norge

HABTE AMIRO ZERU HABTE is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 924713151. The registration start date is March 5, 2020.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 924713151
Name / Navn HABTE AMIRO ZERU HABTE
Organization Form / Organisasjonsform ENK - Sole proprietorship (Enkeltpersonforetak)
Business Address / Forretningsadresse Skipsbygger Hærems vei 14B
4077 HUNDVÅG
Norge
Municipality / Kommune STAVANGER - 1103
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 8200 - Unincorporated enterprises within households (Personlig næringsdrivende)
Registration Date / Registreringsdato 2020-03-05

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret No (Nei)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse Skipsbygger Hærems vei 14B
Postal Code / Postnummer 4077
City / Poststed HUNDVÅG
Municipality Number / Kommunenummer 1103
Municipality Name / Kommunenavn STAVANGER
Country / Land Norge

Entities at the same post code

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
DANIEL RÖHM SEAVIEW APARTMENT Grasholmringen 10C, 4077 HUNDVÅG, Norge 2017-05-11
NITIN-NORDISK INSTITUTT FOR TRENING OG INTERNASJONALT NETTVERK Øyahuset Ulsnesveien 11, 4077 HUNDVÅG, Norge 2011-03-17
SAVED! c/o Siri Birkeland Endresen Clipperveien 3C, 4077 HUNDVÅG, Norge 2016-12-23
KALIN V. KARZAN REZA HASSAN Clipperveien 5, 4077 HUNDVÅG, Norge 2015-08-19
ANDRÉ TYSLAND LARSEN Tømmerodden 1B, 4077 HUNDVÅG, Norge 2013-12-04
ENGØY INVEST AS Engøydalen 41, 4077 HUNDVÅG, Norge 1998-02-05
ATI-BYGG AS TVANGSAVVIKLINGSBO Buøy Ring 4, 4077 HUNDVÅG, Norge 2016-03-03
FREMTIDSHÅP AS Halvorstraen 6, 4077 HUNDVÅG, Norge 2019-01-04
FAU BUØY SKOLE Skipsbyggergata 19, 4077 HUNDVÅG, Norge 2020-01-24
SOMALISK KULTURFORENING FOR KVINNER (SKK) c/o Zeynep Ali Adam Grasholmstubben 1, 4077 HUNDVÅG, Norge 2016-08-30
Find all entities at the same postal code

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed HUNDVÅG
Postal Code / Postnummer 4077

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on HABTE AMIRO ZERU HABTE.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website brreg.no
Entity Count 1140000