DITT SMARTE HJEM AS

Address:
Vikaneveien 472, 1622 GRESSVIK, Norge

DITT SMARTE HJEM AS is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 924706988. The registration start date is March 5, 2020.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 924706988
Name / Navn DITT SMARTE HJEM AS
Organization Form / Organisasjonsform AS - Limited company (Aksjeselskap)
Business Address / Forretningsadresse Vikaneveien 472
1622 GRESSVIK
Norge
Municipality / Kommune FREDRIKSTAD - 3004
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 2100 - Private non-financial incorporated enterprises (Private aksjeselskaper mv.)
Registration Date / Registreringsdato 2020-03-05
Founding Date / Stiftelsesdato 2020-02-03

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret Yes (Ja)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse Vikaneveien 472
Postal Code / Postnummer 1622
City / Poststed GRESSVIK
Municipality Number / Kommunenummer 3004
Municipality Name / Kommunenavn FREDRIKSTAD
Country / Land Norge

Entities at the same location

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
DITT SMARTE HUS AS KONKURSBO Vikaneveien 472, 1622 GRESSVIK, Norge 2020-01-28
DITT SMARTE HUS AS Vikaneveien 472, 1622 GRESSVIK, Norge 2017-06-06

Entities at the same post code

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
JARLE HATLELID AS Strandbakken 13, 1622 GRESSVIK, Norge 2006-12-27
CHRISTENSEN RUNE Vikerfjellet 21, 1622 GRESSVIK, Norge 1995-02-20
TOM LANGGÅRD AS Slevik platå 37, 1622 GRESSVIK, Norge 1995-02-19
KJEDEKOLLISJON Cato Brekke Andersen Persillesletta 58B, 1622 GRESSVIK, Norge 2010-08-17
TOR GUNNAR KAUGERUD DATAREKVISITA Øyenkilveien 22B, 1622 GRESSVIK, Norge 1995-02-20
UTENG JOHN Kasperklova 4, 1622 GRESSVIK, Norge 1995-02-20
MANAF HAJI ABBASI Nedre Vikeråsen 12, 1622 GRESSVIK, Norge 2004-02-05
KROSNES BRYGGE AS Strandbakken 4, 1622 GRESSVIK, Norge 2013-04-15
FYSIOTERAPEUT LONE LIE Skjellumveien 20, 1622 GRESSVIK, Norge 2018-12-04
MARIES VERKSTED Marie Andreassen Slevik Skjellumveien 5, 1622 GRESSVIK, Norge 1995-02-19
Find all entities at the same postal code

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed GRESSVIK
Postal Code / Postnummer 1622

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on DITT SMARTE HJEM AS.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website brreg.no
Entity Count 1140000