BY THE DEANS

Address:
Eidsbotnvegen 76, 7603 LEVANGER, Norge

BY THE DEANS is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 924676485. The registration start date is March 5, 2020.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 924676485
Name / Navn BY THE DEANS
Organization Form / Organisasjonsform ENK - Sole proprietorship (Enkeltpersonforetak)
Business Address / Forretningsadresse Eidsbotnvegen 76
7603 LEVANGER
Norge
Municipality / Kommune LEVANGER - 5037
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 8200 - Unincorporated enterprises within households (Personlig næringsdrivende)
Registration Date / Registreringsdato 2020-03-05

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret No (Nei)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse Eidsbotnvegen 76
Postal Code / Postnummer 7603
City / Poststed LEVANGER
Municipality Number / Kommunenummer 5037
Municipality Name / Kommunenavn LEVANGER
Country / Land Norge

Entities at the same location

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
SILJE DEAN Eidsbotnvegen 76, 7603 LEVANGER, Norge 2019-09-19

Entities at the same post code

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
E BULLS OVERSETTING Grindvegen 11D, 7603 LEVANGER, Norge 1999-09-13
KVÆRNENG INNOVASJON Staupslia 30, 7603 LEVANGER, Norge 2009-12-10
STIFJELD LYD Staupslia 14, 7603 LEVANGER, Norge 2015-07-21
TRØNDER BUD OG VARE KHAJEH Hegglia 6, 7603 LEVANGER, Norge 2013-05-14
MALMO AKTIVIUM Bambergvegen 5B, 7603 LEVANGER, Norge 2009-03-03
LEGE ANDREA TAMBS BERSTAD Leilighet 13K Staupslia 17, 7603 LEVANGER, Norge 2012-09-20
COREVI C/O Sissel Ramfjord Staupslia 47, 7603 LEVANGER, Norge 1997-08-06
CHRISTIAN BRUSETH Leilighet 101 Byborgvegen 3, 7603 LEVANGER, Norge 2007-02-01
GITAR OG FORSTERKERSERVICE ODD-ERIK UV Eidsbotnvegen 27, 7603 LEVANGER, Norge 2011-12-21
HHA17 AS Finnemarka 11, 7603 LEVANGER, Norge 2017-02-06
Find all entities at the same postal code

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed LEVANGER
Postal Code / Postnummer 7603

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on BY THE DEANS.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website brreg.no
Entity Count 1140000