GLENN'S PC REPAIR GLENN THOMAS HANEVIK STOKDAL

Address:
Lerkeskogen 16, 4083 HUNDVÅG, Norge

GLENN'S PC REPAIR GLENN THOMAS HANEVIK STOKDAL is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 924607084. The registration start date is March 5, 2020.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 924607084
Name / Navn GLENN'S PC REPAIR GLENN THOMAS HANEVIK STOKDAL
Organization Form / Organisasjonsform ENK - Sole proprietorship (Enkeltpersonforetak)
Business Address / Forretningsadresse Lerkeskogen 16
4083 HUNDVÅG
Norge
Municipality / Kommune STAVANGER - 1103
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 8200 - Unincorporated enterprises within households (Personlig næringsdrivende)
Registration Date / Registreringsdato 2020-03-05

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret Yes (Ja)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse Lerkeskogen 16
Postal Code / Postnummer 4083
City / Poststed HUNDVÅG
Municipality Number / Kommunenummer 1103
Municipality Name / Kommunenavn STAVANGER
Country / Land Norge

Entities at the same post code

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
A - Å RENHOLD SYLVIE PIETEROVA Hunstein 51B, 4083 HUNDVÅG, Norge 2019-02-20
SAMEIET HUNSTEIN II Hunsteinstien 30B, 4083 HUNDVÅG, Norge 2017-07-26
SAMAIKYA TELUGU ASSOCIATION OF ROGALAND c/o Kiran Kuman Deepala Pepperhaugen 6, 4083 HUNDVÅG, Norge 2019-12-06
BEAUTY ADVISOR SIVI SUAREZ Muslingveien 12B, 4083 HUNDVÅG, Norge 2019-02-01
BEREKET MICHAEL KAHSAI Kvalrossveien 23, 4083 HUNDVÅG, Norge 2019-03-29
GOLDEN CARS V/KHAN USMAN Ulabrands vei 49, 4083 HUNDVÅG, Norge 2016-10-25
STAVANGER TRAFIKKSKOLE IBRAHIM AISSAOUI Hunsteinstien 22B, 4083 HUNDVÅG, Norge 2018-11-19
SOLLI VED Thomas Tollefsen Brosmeveien 5, 4083 HUNDVÅG, Norge 2003-07-01
ROGALAND PARKINSONFORENINGS LEGAT Husebøhagen 30, 4083 HUNDVÅG, Norge 1999-11-20
ATATO AS Makrellveien 19, 4083 HUNDVÅG, Norge 2018-06-02
Find all entities at the same postal code

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed HUNDVÅG
Postal Code / Postnummer 4083

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on GLENN'S PC REPAIR GLENN THOMAS HANEVIK STOKDAL.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website brreg.no
Entity Count 1140000