GARASJELAG II - HOVINVEIEN 7-9 SA

Address:
Hovinveien 9A, 0576 OSLO, Norge

GARASJELAG II - HOVINVEIEN 7-9 SA is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 924115998. The registration start date is March 5, 2020.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 924115998
Name / Navn GARASJELAG II - HOVINVEIEN 7-9 SA
Organization Form / Organisasjonsform SA - Co-operative (Samvirkeforetak)
Business Address / Forretningsadresse Hovinveien 9A
0576 OSLO
Norge
Municipality / Kommune OSLO - 0301
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 2100 - Private non-financial incorporated enterprises (Private aksjeselskaper mv.)
Registration Date / Registreringsdato 2020-03-05
Founding Date / Stiftelsesdato 2019-12-03

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret Yes (Ja)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse Hovinveien 9A
Postal Code / Postnummer 0576
City / Poststed OSLO
Municipality Number / Kommunenummer 0301
Municipality Name / Kommunenavn OSLO
Country / Land Norge

Entities at the same location

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
CLINIQUE VELVÆRE Gretha Ann Toth Hovinveien 9A, 0576 OSLO, Norge 1995-02-20
MAGGALOOS FLÅTORAMA Magnus Flåto Hovinveien 9A, 0576 OSLO, Norge 2003-05-21
OLA NORHEIM Hovinveien 9A, 0576 OSLO, Norge 2002-03-26
KINE LUNDE FRYDENBERG Hovinveien 9A, 0576 OSLO, Norge 2015-05-29
IDA GULBRANDSEN Hovinveien 9A, 0576 OSLO, Norge 2012-10-16

Entities at the same post code

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
JOHERA AS Hovinveien 54A, 0576 OSLO, Norge 2019-04-30
FOLLVAR RENHOLD Hovinveien 50B, 0576 OSLO, Norge 2012-12-06
ITUNEN HAUGEN CONSULTING H0102 Haralds vei 8, 0576 OSLO, Norge 2002-02-16
STABU HOLDING AS Aud Schønemanns vei 23, 0576 OSLO, Norge 2014-05-16
FRANCK W MOGENSEN Kaare Røddes plass 13, 0576 OSLO, Norge 1997-12-22
HANNE ERIKSSON Dronning Ingrids plass 1, 0576 OSLO, Norge 2016-11-15
KETIL SELNES ILLUSTRASJON & DESIGN Ansgar Sørlies vei 25, 0576 OSLO, Norge 2005-03-14
KUBOA AS Ansgar Sørlies vei 6, 0576 OSLO, Norge 2015-12-16
HILDE ANDERSEN Hovinveien 5A, 0576 OSLO, Norge 2019-04-05
MALER GIBBON Aud Schønemanns vei 1, 0576 OSLO, Norge 2010-10-05
Find all entities at the same postal code

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed OSLO
Postal Code / Postnummer 0576

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on GARASJELAG II - HOVINVEIEN 7-9 SA.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website brreg.no
Entity Count 1140000