BOBBYSOX AS

Address:
c/o Ingrid Danielsen Fjordveien 41B, 1363 HØVIK, Norge

BOBBYSOX AS is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 824712522. The registration start date is March 5, 2020.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 824712522
Name / Navn BOBBYSOX AS
Organization Form / Organisasjonsform AS - Limited company (Aksjeselskap)
Business Address / Forretningsadresse c/o Ingrid Danielsen Fjordveien 41B
1363 HØVIK
Norge
Municipality / Kommune BÆRUM - 3024
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 2100 - Private non-financial incorporated enterprises (Private aksjeselskaper mv.)
Registration Date / Registreringsdato 2020-03-05
Founding Date / Stiftelsesdato 2020-02-20

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret Yes (Ja)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse c/o Ingrid Danielsen Fjordveien 41B
Postal Code / Postnummer 1363
City / Poststed HØVIK
Municipality Number / Kommunenummer 3024
Municipality Name / Kommunenavn BÆRUM
Country / Land Norge

Entities at the same post code

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
COUCHERON WATCHES AS c/o Teodor Teigen Maisen Pedersens vei 28, 1363 HØVIK, Norge 2016-05-28
LIA INTERIØR Jenshaugveien 39, 1363 HØVIK, Norge 2018-03-09
PRO INNOVA AS KONKURSBO Bjerkealleen 4B, 1363 HØVIK, Norge 2019-01-25
TURID GOTTEBERG Ballerud alle 4, 1363 HØVIK, Norge 1995-02-20
EK INVEST III AS Sarbuvollveien 50, 1363 HØVIK, Norge 2007-03-02
RM INTERBYGG AS TVANGSAVVIKLINGSBO Kirkeveien 38B, 1363 HØVIK, Norge 2016-05-13
HILDEN CONSULTING Snoveien 25C, 1363 HØVIK, Norge 2012-09-26
TOMMY LYNG Glassverkveien 123, 1363 HØVIK, Norge 2015-07-03
S. WIKER Bauneveien 16, 1363 HØVIK, Norge 2016-11-08
M&G INVEST AS Maries vei 15B, 1363 HØVIK, Norge 2009-04-04
Find all entities at the same postal code

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed HØVIK
Postal Code / Postnummer 1363

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on BOBBYSOX AS.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website brreg.no
Entity Count 1140000