HAPPY BUSINESS V/RITA HINNA

Address:
Hortensiavegen 10, 4104 JØRPELAND, Norge

HAPPY BUSINESS V/RITA HINNA is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 824711402. The registration start date is March 5, 2020.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 824711402
Name / Navn HAPPY BUSINESS V/RITA HINNA
Organization Form / Organisasjonsform ENK - Sole proprietorship (Enkeltpersonforetak)
Business Address / Forretningsadresse Hortensiavegen 10
4104 JØRPELAND
Norge
Municipality / Kommune STRAND - 1130
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 8200 - Unincorporated enterprises within households (Personlig næringsdrivende)
Registration Date / Registreringsdato 2020-03-05

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret No (Nei)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse Hortensiavegen 10
Postal Code / Postnummer 4104
City / Poststed JØRPELAND
Municipality Number / Kommunenummer 1130
Municipality Name / Kommunenavn STRAND
Country / Land Norge

Entities at the same location

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
SUNN HELSE OG VELVÆRE V/HALLGEIR HINNA Hortensiavegen 10, 4104 JØRPELAND, Norge 2013-08-01

Entities at the same post code

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
HOLSTEIN SERVICES Kjørebergvegen 24, 4104 JØRPELAND, Norge 2020-03-05
E.MARTHINSEN TRANSPORT Fullshammarsvingen 21, 4104 JØRPELAND, Norge 2017-08-09
RYFYLKE INNEKLIMA AS Leitevegen 14A, 4104 JØRPELAND, Norge 2018-01-22
HACKI HOLDING AS Skifervegen 2C, 4104 JØRPELAND, Norge 2019-07-05
HELMIKSTØL MARIANNE Fiolvegen 11, 4104 JØRPELAND, Norge 2002-06-08
TORBJØRN VIK Sandsteinvegen 11, 4104 JØRPELAND, Norge 1995-02-19
ERA KONSERTER & UNDERHOLDNING AS Linneavegen 13, 4104 JØRPELAND, Norge 2016-03-07
MAJOR5 Bakkavegen 11, 4104 JØRPELAND, Norge 2011-04-13
YTRE SKOMRAK HYTTEFORENING v/Kjell Andersen Syrinringen 29, 4104 JØRPELAND, Norge 2007-11-14
MELTVEIT EIENDOMSUTVIKLING AS Hortensiasvingen 1A, 4104 JØRPELAND, Norge 1995-02-19
Find all entities at the same postal code

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed JØRPELAND
Postal Code / Postnummer 4104

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on HAPPY BUSINESS V/RITA HINNA.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website brreg.no
Entity Count 1140000