ALDANI AS

Address:
Randmælsbeta 13, 2560 ALVDAL, Norge

ALDANI AS is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 824710392. The registration start date is March 5, 2020.

Business Overview

Organization Number / Organisasjonsnummer 824710392
Name / Navn ALDANI AS
Organization Form / Organisasjonsform AS - Limited company (Aksjeselskap)
Business Address / Forretningsadresse Randmælsbeta 13
2560 ALVDAL
Norge
Municipality / Kommune ALVDAL - 3428
Institutional Sector / Institusjonell Sektor 2100 - Private non-financial incorporated enterprises (Private aksjeselskaper mv.)
Registration Date / Registreringsdato 2020-03-05
Founding Date / Stiftelsesdato 2020-02-17

Entity Status / Enhet Status

Status During / Under
Bankrupt / Konkurs No (Nei)
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig No (Nei)
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning No (Nei)

Registration / Registrering

Registeret / Register Registered / Registrert
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret Yes (Ja)
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret No (Nei)
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret No (Nei)
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret
Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret
NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning)
No (Nei)

Office Location

Address / Adresse Randmælsbeta 13
Postal Code / Postnummer 2560
City / Poststed ALVDAL
Municipality Number / Kommunenummer 3428
Municipality Name / Kommunenavn ALVDAL
Country / Land Norge

Entities at the same post code

Entity Name / Navn Office Address / Forretningsadresse Registration / Registreringsdato
HILDE MARGRETHE NØRDSTI Lian 95, 2560 ALVDAL, Norge 2013-12-14
ALVDAL BYGDEKVINNELAG Husantunveien 3, 2560 ALVDAL, Norge 2008-11-12
OLE-MORTEN KRISTIANSEN Plassmoen 16, 2560 ALVDAL, Norge 2016-02-23
BJØRN PLASSGAARD LIHEIM, 2560 ALVDAL, Norge 1995-02-20
OLA HOLST Brannvålsveien 152, 2560 ALVDAL, Norge 2015-05-20
FJELLREGIONENS RIDEHALL AS 2560 ALVDAL, Norge 2017-08-31
TANGEN GÅRD ANS Tangen, 2560 ALVDAL, Norge 1997-02-24
RAEDERGAARD HOLDING AS Klokkarjordet 8, 2560 ALVDAL, Norge 2019-05-15
STEIHAUG BIRGER Husanveien 64, 2560 ALVDAL, Norge 1995-02-20
PIZZERIA OG RESTAURANT V/ RAK Riksvei 3, 2560 ALVDAL, Norge 2013-01-24
Find all entities at the same postal code

Competitor

Search similar business entities

City / Poststed ALVDAL
Postal Code / Postnummer 2560

Improve Information

Please comment or provide details below to improve the information on ALDANI AS.

Register Information

Register Name Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge)
Jurisdiction Norway (Norge)
Website brreg.no
Entity Count 1140000